REGULAMIN

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.pogrzebyszamotuly.pl

 

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla ZAKŁAD POGRZEBOWY I.WENTLAND, M.M. KWAPISZ S.C. szczególnie ważna.
Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.pogrzebyszamotuly.pl mają zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności.
ZAKŁAD POGRZEBOWY I.WENTLAND, M.M. KWAPISZ S.C. jako administrator danych dba o bezpieczeństwo udostępnionych przez Użytkowników danych.

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników oprawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.pogrzebyszamotuly.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego www.pogrzebyszamotuly.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.pogrzebyszamotuly.pl jest ZAKŁAD POGRZEBOWY I.WENTLAND, M.M. KWAPISZ S.C., Sukiennicza 12, 64-500 Szamotuły, NIP 7872120859, (dalej jako „Administrator”).

 

 1. ZGODA UŻYTKOWNIKA

  Korzystanie z Serwisu www.pogrzebyszamotuly.pl przez
  Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi
  oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką
  Prywatności.

  Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora
  w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w
  niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną
  wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a
  Użytkownik nadal będzie korzystał z Serwisu, to poczytuje się to za
  wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

 
 1. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

   Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za
   pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza
   kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem
   wiadomości do Administratora.

   Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne

  2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

   Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

    1. Imię i nazwisko;
    2. Adres e-mail;
    3. Treść wiadomości;
    4. Temat wiadomości.
 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących
  Użytkownika zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu i
  dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza dane osobowe
  Użytkownika w następujących celach.

  1. Komunikacji z Użytkownikiem.

   Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu
   komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Komunikowane Użytkownikowi
   informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług, bezpieczeństwa
   danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również
   sugerowanych ofert Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z
   Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika. Dane osobowe
   wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów
   technicznych oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.

  2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.

   Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez
   niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
   jest komunikacja marketingowa prowadzona przez Administratora w ramach
   prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert
   handlowych Użytkownikowi drogą elektroniczną.

  Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:

  1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy
   Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta
   Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym
   klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej
   między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od
   Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu
   Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia
   obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na
   podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach
   prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1
   lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi
   komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody
   udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie
   informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w
   celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie,
   bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
   podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec
   Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
   
 1. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

   

  Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 2. PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Prawa Użytkownika

   Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma
   szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych,
   weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również
   ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać
   usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

   W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących
   mu praw jako podmiotu danych osobowych, może on się skontaktować z
   Administratorem za pomocą następujących danych kontaktowych: ZAKŁAD POGRZEBOWY I.WENTLAND, M.M. KWAPISZ S.C., Sukiennicza 12, 64-500 Szamotuły, pogrzebyszamotuly@wp.pl.

    

    

  2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

   Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora
   ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony
   danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 3. PLIKI COOKIES

  1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w
   urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje
   tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane
   informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony
   internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
   końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer.
   Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem
   przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym
   Użytkownika.

   Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:

   1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
   2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych
    Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym
    Użytkownika;
   3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
   4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
   5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

   W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”
   oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi
   automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po
   jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron
   internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej.
   „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym
   Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do
   czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies”
   instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego
   zgodą.

   Administrator informuje, że:

   1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików
    „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu
    może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
    „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki
    sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików
    „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu
    w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i
    sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
    przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
   2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może
    ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.

   Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika
   Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem
   reklamodawców lub partnerów biznesowych.
   Pliki „cookies” można
   uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi
   identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez
   Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
   Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
   Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w
   plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za
   pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 4. INNE WAŻNE INFORMACJE

  1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych

   Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie
   bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z
   Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed
   dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane
   przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w
   celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane
   osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp
   jest ściśle ograniczony.

  2. Przechowywanie danych osobowych

   Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych.
   Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.:

   • przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

   W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu
   przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia
   roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu ostatecznego
   rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.

  3. Zmiany Polityki prywatności

   W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce
   prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
   niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany
   treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji
   wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie
   ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje Użytkownikom
   regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

  4. Informacje kontaktowe

   W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej
   Polityki Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem
   danych osobowych: ZAKŁAD POGRZEBOWY I.WENTLAND, M.M. KWAPISZ S.C., Sukiennicza 12, 64-500 Szamotuły, z wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: pogrzebyszamotuly@wp.pl.

   Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Sukiennicza 12, 64-500 Szamotuły.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 27.02.2019.

Kontakt:

Tel: +48 603 268 699
pogrzebyszamotuly.pl

Godziny otwarcia:

Pn-Ndz: Całą Dobę!

Lokalizacja:

Sukiennicza 12
64-500 Szamotuły